Satınalma Politikamız

Sürdürülebilir büyüme stratejimizi gerçekleştirirken, sürdürülebilirlik yönetimi ve bileşenleri konusunda teknolojik gelişmelerin hız kazanması, dünya pazarlarının yakınlaşması, rekabet koşullarının artmasına son derece önem vermekteyiz. Bu stratejimizi hayata geçirirken işbirliği içerisinde olmayı, sürdürülebilirlik bilincini arttırmayı ve faaliyetlerimizi çevreye duyarlı örnek yaklaşımlarla desteklemeyi amaçlıyoruz. Şirketimiz ana stratejilerine uygun üretim, teknik, ar-ge, satış-pazarlama gibi parametreleri göz önünde bulundurarak sağlıklı ve devamlı işleyen bir tedarik zinciri ile maliyet, rekabet, fiyat avantajı sağlama ve toplam kaliteye etki edebilecek unsurları değerlendirerek bu stratejisin hayata geçirmeyi planlamaktadır.

;