Kalite Kontrol

Kalite anlayışı, hammadde tedarikinden başlayıp üretimle devam eden, satış ve satış sonrası müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyetini de içeren uzun bir süreçtir. Bu sürecin doğru işlemesini sağlamak Kalite Güvence Departmanımızın temel görevidir.

Fabrikamız bünyesinde üretim ve işletme birimlerimizden bağımsız olarak oluşturulan Kalite / Güvence Departmanımızda 7/24 vardiya sistemine göre çalışan Laborant-Kalite kontrol elemanları, tüm süreçlerde gerekli testleri yapmaktadırlar.

Fiziksel ölçümlerin yanı sıra, görsel kalite kontrolün önemine de inandığımız için, Kalite Güvence Departmanına bağlı olarak çalışan ayrı bir ekip görev yapmaktadır. İşletmeden çıkan tüm bobinlerin görsel kalite kontrolü yapılarak etiketlenmekte; bu yolla iplik deposuna giden bobinlerin tamamının kontrolden geçmesi sağlanmaktadır. Böylece müşterilerimize vaat ettiğimiz yüksek nitelik ve kalitede ürünleri sunmamız garanti altına alınmaktadır.

Müşteri memnuniyeti odaklı üretim sistemimizin her aşamasında uygulanan kalite kontrol testlerinden elde edilen veriler, gerektiğinde müşterilerimize sunulmakta; ilerleyen zamanlarda standartlarımızın güncellenmesi ve geliştirilmesi için kullanmak üzere bilgisayar ortamında ve dosyalarda arşivlenmektedir.

Üretim aşamasında müşterilerimiz tarafından özel kalite speckleri istenmemişse, ürünlerimiz kendi bünyemizde oluşturulan standartlara göre değerlendirilmektedir. Bu sayede ipliğin kalitesinde ileri aşamalarda ortaya çıkabilecek problemler tespit edilerek, gerekli önlemler üretim aşamasında alınmaktadır.

;